Trainingsdagen jeugd (aangepast)

Tijdelijk rooster per 1 juli 2020
(aangepast i.v.m. maatregelen rond corona)

WOENSDAG (Recreanten)

Voor de recreanten hebben we nog 2 weken op woensdag les voordat de zomervakantie begint. Vanwege zwangerschapsverlof van trainster Judith zal Katelijn Nissen samen met de 2 stagiaires de laatste 2 weken lesgeven.

TijdGroepLeeftijd
16:00 – 16:45 uurRecreanten 14 t/m 6 jaar
17:00 – 17:45 uurRecreanten 27 t/m 9 jaar
18:00 – 18:45 uurRecreanten 310 t/m 12 jaar

DINSDAG / DONDERDAG (Selectie)

Voor de selectie hebben we besloten om de onder en bovenbouw groep de laatste lessen voor de vakantie samen te voegen, zodat deze groep langer per keer kan trainen.

Donderdag 2 juli van 17.30 – 19.30 uur
Dinsdag 7 juli van 17.00 – 18.30 uur en tevens de laatste les voor de vakantie met aansluitend het afscheid van onze trainsters Monique en Anouk tot ongeveer 19.00 uur.

DONDERDAGOCHTEND (55+ groep)

De 55+ groep op de donderdagochtend mag ook weer naar binnen. Tijdens deze lessen dient wel 1,5 meter afstand gehanteerd te worden. Deze training zal ook tijdens de vakantieperiode doorgang vinden. Vanuit de Habeshal hebben wij hier ook toestemming voor.

Onderstaande regels vanuit het RIVM zullen wij toepassen tijdens onze lessen:

* Bij verkoudheid en/of verhoging blijf je thuis
* Is er iemand in het gezin met Corona klachten, kom dan ook niet sporten
* Kinderen t/m achttien jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden
* Volwassenen dienen tijdens het sporten wel de 1,5 meter afstand te bewaren
* Kom zoveel mogelijk alleen op de fiets
* Word je gebracht en gehaald, zorg er dan voor dat je ouder/verzorger buiten blijft wachten en direct weer naar huis gaat
* Er is maar 1 in en uitgang in de Habeshal, wacht netjes totdat de ruimte vrij is om naar binnen of buiten te gaan
* Bij binnenkomst van de sporthal zal er desinfectiemiddel staan om je handen te ontsmetten, dit is verplicht
* Kom zoveel mogelijk al aangekleed naar de zaal. De kleedruimtes en toiletten zijn open, maar de douchegelegenheden nog niet.

Tijdens de lessen zullen onze trainsters zoveel mogelijk afstand van elkaar proberen te houden.
Het protocol van de turnbond KNGU omschrijft dat trainsters de kinderen mogen vangen en helpen waar nodig is. Het contact hiervan dient wel zo kort mogelijk te zijn.

 
Wij moeten ons aan de regels houden en er zal toezicht en handhaving van de gemeente plaatsvinden. Wij gaan er vanuit dat wij met zijn alle deze regels zullen naleven, zodat we “eindelijk” weer lekker gezamenlijk kunnen sporten !

Tevens vragen wij uw aandacht voor onderstaande info in de vorm van een poster: