Update coronamaatregelen

16 januari 2022

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 is bekend gemaakt dat binnensportlocaties met ingang van 15 januari weer geopend kunnen worden. Dit betekent dat we alle trainingen en lessen – onder voorwaarden –  gelukkig weer kunnen hervatten!

Voor sporters vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) nog steeds vereist. Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers-coaches, assistenten, juryleden en alle vrijwilligers.

Voor sporters vanaf 13 jaar geldt dat binnen een mondkapje vereist is, behalve tijdens het sporten.

Publiek is niet toegestaan.

Turnen (recreanten en selectie)

Voor deze groep hebben de maatregelen beperkte consequenties omdat onze leden in deze groepen jonger zijn dan 18 jaar. Ouders mogen de kinderen helpen met omkleden op vertoon van een CTB. Uit praktische overweging vragen wij voor deze groep de ouders buiten te laten wachten en indien mogelijk al omgekleed naar de sporthal te komen. Daarnaast zal de maandelijkse kijkles, zolang als de maatregelen van toepassing zijn, helaas komen te vervallen.

Voor deze groepen zijn vanaf heden onderstaande, oude lestijden weer van toepassing.

Dinsdag selectie:                              17.30-20.00 uur
Donderdag selectie:                       18.00-20.00 uur
Woensdag recreanten 1:              17.30-18.30 uur
Woensdag recreanten 2:              18.30-19.30 uur

Ouder en kind gym

Voor de ouder en kind gymles geldt dat de ouders gecontroleerd moeten worden op een CTB. Ouders vallen niet onder de categorie van functionele vrijwilliger. Bij binnenkomst zal de trainster u dan ook vragen om de QR code te scannen. Denkt u er aan om de QR code (op papier / digitaal) iedere les samen met een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Dit i.v.m. mogelijke controle / voorkomen boete etc.

Groepslessen callanatics en 55+

Voor deze groepen geldt dat bij binnenkomst een check op een geldig CTB wordt gedaan door de train(st)er. Dit kan een papieren of een digitale (op mobiele telefoon) code zijn. Denkt u er aan om deze iedere les samen met een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Mocht het zo zijn dat u vanwege deze maatregelen niet meer kunt sporten, neemt u dan alstublieft contact met ons op om bijvoorbeeld uw lidmaatschap tijdelijk te ‘bevriezen’.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

Sportieve groet,
bestuur LIOS Lobith