2018

Jaarverslag Lios Lobith 2018

Het afgelopen jaar is voor Lios weer vol geweest met hoogtepunten maar helaas ook een paar dieptepunten.

Organisatorisch waren er enkele onderwerpen die voor de vereniging nogal impact hadden.

Iris de Jong en Daphne van Ingen hebben afgelopen seizoen besloten om te stoppen met lesgeven. De impact van iedere week de verantwoording tijdens de lessen en dit samen met een gezinsleven of studie/werk werd helaas te veel. Zij zijn wel bereid gevonden om invallessen te verzorgen, waar we heel blij mee zijn. De dinsdaggroep is na de zomervakantie gesplitst in onderbouw en bovenbouw. Monique Brouwer en Aranka Schaffers hebben deze uren ingevuld.

De recreantengroepen zaten aan het einde van het seizoen overvol. Heel positief natuurlijk, maar dit heeft geleid tot een ledenstop in deze groepen. Gelukkig hebben wij Kyra Müller bereid gevonden om ons met deze groepen te gaan helpen. Hierdoor hebben wij de groepen kunnen splitsen van 3 naar 4 groepen, zodat wij weer kunnen groeien in deze groepen. Vanaf oktober 2018 loopt Michaëla Polman in deze recreantengroepen stage, zij studeert aan de HAN de opleiding Sportkunde.

Er zijn verschillende acties geweest dit jaar voor naamsbekendheid en extra financiën. De paasactie heeft een prachtig resultaat opgeleverd voor de kas. Er zijn in totaal 729 zakjes verkocht door de leden, en verpakt door enkele ouders en bestuursleden. Dit heeft ruim  € 1000,- opgeleverd voor de vereniging. De Grote Clubactie van afgelopen jaar is succesvol verlopen en er zijn 480 loten verkocht door de leden. Een totaalbedrag van € 1.150 euro. De statiegeldbonnen-actie van Jumbo Tolkamer heeft €136,- opgeleverd. Ook het opruimen van zwerfvuil met de actie “Waaljutters, actie schone rivieren” bracht € 175 euro op voor in de kas. Naast de genoemde acties heeft LIOS ook dit jaar de organisatie van twee wedstrijden in Doetinchem verzorgt. Dit leverde 20 % van de totaal opbrengst uit entreegelden van deze wedstrijden op.

De clubkampioenschappen van 24 juni, waarbij op drie onderdelen werd gesprongen, waren ook dit jaar weer een succes. Een gezellige en sportieve dag met mooie prestaties in zes verschillende deelnemersgroepen. In totaal zijn 59 medailles en twee wisselbekers uitgereikt.

Om de Ouder- en kindgym  en de 55 + gym extra leden te bezorgen is er in het najaar veel reclame via de pagina Lobith -Tolkamer op Facebook geplaatst. Dit heeft enkele nieuwe leden opgeleverd.

Edwin Stevering heeft het afgelopen jaar enkele sponsoren bereid gevonden om ons financieel te helpen met de aanschaf van nieuwe trainingspakken. Begin 2019 zijn deze pakken geleverd en de wedstrijdgroep van de 6e divisie heeft ze al aangehad tijdens de wedstrijd.

Edwin Wienhoven en Linda Geurts zijn aan het einde van dit seizoen gestopt als bestuurslid, Katelijn Nissen en Vincent Jägers hebben hun taken overgenomen en worden bijgestaan door Alie de Jong. Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers en of nieuwe bestuursleden.

Medaillespiegel  2018:

14-01-20181e plaatsingswedstrijd 5e divisieGoud voor Demie Hendriks & Brons voor Floor Lámi
04-02-20182e plaatsingswedstrijd 4e divisieGoud voor Sannah de Haas
18-03-20183e plaatsingswedstrijd 4e divisieBrons voor Anouk Brouwer
14-04-20183e plaatsingswedstrijd 5e divisieZilver voor Kayi Vermaeten
10-06-2018ToestelkampioenschappenZilver op brug & vloer voor Sannah de Haas
24-06-2018LIOS ClubkampioenschappenAti Smeenk (Selectie), Frederique Klein Velderman (recreanten).
11-11-2018ClubteamGoud voor Bente Kock, Sophie Jägers, Iris Wienhoven en Floor L’ami